21/06/2024

Sesja w dniu 26 czerwca przebiegła bardzo sprawnie i zakończyła się dość szybko, radni podczas posiedzenia przyjęli jednak szereg istotnych uchwał. W sesji udział wzięli także sołtysi i radny powiatowy Jan Stanclik. Wyłoniono zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, a w jego skład weszli radni: Stanisław Nycz (przewodniczący), Grzegorz Owczarz (zastępca), Małgorzata Łukoś i Jerzy Borutka (członkowie).

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

  1. Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bestwinie.
  2. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wspólnej realizacji projektu “Dbam o Siebie” – ZaJaki.pl.
  3. Zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
  4. Zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023.
  5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
  6. Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  7. Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Sławomir Lewczak

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights