21/06/2024

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Bestwina

0

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie produkty zawierające azbest powinny zostać zneutralizowane do 2032 roku, w związku z tym należy oszacować, ile tych wyrobów pozostało jeszcze do usunięcia na terenie Gminy Bestwina, a temu służy rozpoczynająca się właśnie aktualizacja inwentaryzacji. Na jej wykonanie Władze Gminy Bestwina pozyskały środki finansowe z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Pozyskane w terenie dane zostaną zamieszczone w Bazie Azbestowej oraz pozwolą ustalić nie tylko czas potrzebny na demontaż i utylizację produktów azbestowych, ale także koszt takiej operacji.

Demontażem i utylizacją produktów azbestowych, którymi w zdecydowanej większości są poszycia dachowe i elewacje budynków, zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Należy jednak pamiętać, iż obowiązek utylizacji odpadów azbestowych spoczywa na właścicielach obiektów.

Inwentaryzacja jest podstawą do ubiegania się o finansowe wsparcie zewnętrzne na utylizację azbestu. Dzięki niemu Gmina Bestwina może realizować Program Usuwania Azbestu, w ramach którego właściciele nieruchomości zawierających azbest na terenie gminy mogą go bezkosztowo zutylizować.

Od 1 czerwca 2024 roku do 30 lipca 2024 roku pracownicy firmy EKO TEAM Konsulting rozpoczną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Ich zadaniem będzie odwiedzenie niemal wszystkich posesji na terenie gminy, stąd prośba do mieszkańców o umożliwienie wykonania inwentaryzacji.

Pracownicy EKO TEAM będą posiadali przy sobie upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez wójta Gminy Bestwina, oraz identyfikatory z imieniem i nazwiskiem ułatwiające identyfikację. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami i wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystywania materiałów azbestowych oraz w razie potrzeby wykonanie szacunkowego

obmiaru materiału zawierającego azbest.

Pracownicy EKO TEAM będą pracować w dni robocze między godziną 10.00 a 18.00.

Jednocześnie zwracam z prośbą do mieszkańców, który posiadają wyroby zawierające azbest w miejscach niewidocznych, w piwnicach, stodołach czy komórkach, o kontakt z firmą EKO TEAM Konsulting (tel. 513 100 869) celem dokonania spisu tych wyrobów.

W razie jakichkolwiek pytań w przedmiotowym zakresie kontaktować się można z przedstawicielem firmy na wskazany powyżej numer telefonu lub z pracownikiem Urzędu Gminy w Bestwinie koordynującym inwentaryzację pod numerem 32 215 77 07.

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights