20/07/2024

Ósmoklasiści zdają egzaminy

0

fot. pixabay

Od 23 do 25 maja ósmoklasiści piszą swój egzamin. W Bielsku-Białej do egzaminu przystępuje 1.992 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto oraz 665 uczniów szkół prowadzonych przez inne podmioty.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 6 lipca br.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu 23-25 maja, będzie mógł zdawać w terminie dodatkowym – 12-14 czerwca. 

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała także arkusze zadań w języku ukraińskim. 

Warto przypomnieć, że egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jednak to część składowa niezbędna do rekrutacji do szkół średnich. Im wyższa liczba punktów zdobytych podczas egzaminu, tym łatwiej będzie ósmoklasistom dostać się do wymarzonego liceum czy technikum. 
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Uczniowie zdają trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język obcy. Egzaminy są z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Pierwszego dnia odbywa się egzamin z języka polskiego, drugiego z matematyki i trzeciego z języka obcego nowożytnego. Egzamin może zostać wydłużony z uwagi na stosowne orzeczenia lekarskie i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników, nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

JacK 

Źródło: UM Bielsko-Biała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights