17/06/2024

Praca czeka, czyli 731 ofert w czerwcu w PUP

0

fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej odnotował kolejny spadek liczby osób pozostających bez pracy w naszym regionie. Po raz kolejny mamy rekordowo niską stopę bezrobocia – 1.7 proc. W czerwcu na poszukujących zatrudnienia w Bielsku-Białej czekało 731 wolnych miejsc pracy.

Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia na 30 czerwca z odniesieniem do maja 2023 r. wyniosła:
– w kraju 5,0 proc. (spadek o 0,1 proc.),
– w województwie śląskim 3,6 proc. (spadek o 0,1 proc.),
– w Bielsku-Białej 1,7 proc. (spadek o 0,1 proc.),
– w powiecie bielskim 3,2 proc. (bez zmian).
Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła w kraju 5,2 proc., w województwie śląskim 4,0 proc., w Bielsko-Biała 1,9 proc., natomiast w powiecie bielskim 3,4 proc.

– W czerwcu 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej liczba w bezrobotnych w ewidencji zmniejszyła się o 63 osoby w stosunku do maja 2023 r. Natomiast porównując dane z czerwca 2023 roku do czerwca 2022 roku odnotowano spadek w ewidencji bezrobotnych o 381 osób. W czerwcu 2023 roku zarejestrowano 506 osób, to jest o 36 osób więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 73,9 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 52,3 proc. stanowiły kobiety. 6,5 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w czerwcu 2023 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 39 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 19,4 proc. osób – informuje dyrektor bielskiego Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał. 

W czerwcu zgłoszono do bielskiego PUP 731 ofert pracy, wśród których 19 dotyczyło osób niepełnosprawnych. 
711 miejsca pracy niesubsydiowanej: 
– 41 ofert dla osób z wykształceniem wyższym, m.in. nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel przedszkola, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, bibliotekarz, fizjoterapeuta, psycholog, nauczyciel praktycznej nauki zawodu;
– 14 ofert dla osób z wykształceniem średnim, m.in. opiekun w domu pomocy społecznej, księgowy, ślusarz, specjalista do spraw marketingu i handlu, sekretarka, kierownik działu administracyjno-gospodarczego, pracownik do spraw ubezpieczeń, pielęgniarka, asystent do spraw księgowości, recepcjonista, opiekunka dziecięca;
– 31 ofert dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, m.in. fryzjer, piekarz, elektryk, monter kotłów i armatury kotłowej, pomoc kuchenna, kucharz, operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, sortowacz surowców wtórnych, drukarz fleksograficzny, magazynier;
– 621 ofert dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in. pracownik produkcji, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, pakowacz ręczny, pomocniczy robotnik budowlany, kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych), szwaczka maszynowa, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, ekspedytor, operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej, robotnik gospodarczy, pracownik ochrony fizycznej, monter wyrobów z drewna, pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni, kierowca samochodu ciężarowego, pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka).

20 miejsc pracy subsydiowanej:
– 2 oferty dla osób z wykształceniem wyższym: pracownik biurowy;
– 10 ofert dla osób z wykształceniem średnim: kierowca samochodu dostawczego, kierownik lokalu gastronomicznego, pracownik biurowy, kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych), protetyk słuchu; 
– 4 ofert osób z wykształceniem zawodowym – kucharz, operator maszyn ogrodniczych, pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka), krawiec;
– 4 wolne miejsca pracy były skierowane do osób z wykształceniem podstawowym m.in.: mechanik pojazdów samochodowych, kamieniarz, pomoc kuchenna, lakiernik. 

Do PUP w czerwcu wpłynęła jedna informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych.

Od początku 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 348 bezrobotnych, w tym: 
– 112 osób skierowano na staż, 
– 28 osób skierowano na szkolenie, 
– 26 osób skierowano do prac społecznie użytecznych, 
– 46 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 
– 85 osób podjęło pracę w ramach robót publicznych, 
– 10 osób otrzymało bon na zasiedlenie, 
– 16 osób otrzymało bon na zatrudnienie, 
– 25 osób skierowano do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia miejsca pracy.

opr. JacK 

Źródło: UM Bielsko-Biała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights