26/05/2024

Rozpoczęła Się Kwalifikacja Wojskowa Dla Powiatu Bielskiego

0

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla powiatu bielskiego.  Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej zlokalizowanej w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w dniach 31 maja – 14 lipca br. stawić się mają mężczyźni m.in. z rocznika 2004.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, osoby które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej. Rozporządzenie dotyczy również kobiet urodzonych w latach 1999–2004 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji i osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Uroczystego otwarcia kwalifikacji wojskowej dla powiatu bielskiego w roku 2023 dokonali: wicestarosta Andrzej Kamiński oraz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Artur Pracki, którym towarzyszyli przedstawiciele służby medycznej: lekarz Wiesława Sadlak-Duda i psycholog Agnieszka Niesyt-Zielińska oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej: sekretarz powiatu Halina Kopeć, naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Beata Jura  wraz z pracownikami. 

Według danych szacunkowych do kwalifikacji wojskowej stawić ma się około 855 osób, w tym 36 kobiet. Rocznik 2004 reprezentować będzie 783 mężczyzn z terenu powiatu bielskiego.  

Informacje ogólne dotyczące kwalifikacji wojskowej znajdują się pod adresem:
https://wcrbielsko-biala.wp.mil.pl/pl/pages/informacje-ogolne/

Źródło: Powiat Bielski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights