29/05/2024

Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn OSP oraz Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bestwinie

0

W sobotę, 3 czerwca 2023 roku na boiskach sportowych LKS Bestwina zostały rozegrane Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa śląskiego.

Organizatorami Zawodów byli: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa śląskiego. Gospodarzem była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Urząd Gminy Bestwina (powiat bielski). 

Meldunek o gotowości drużyn OSP i MDP do rozpoczęcia Zawodów złożył kierownik zawodów st. kpt. Bartłomiej Ćwiertnia, a przyjął śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który następnie dokonał uroczystego otwarcia.

W trakcie uroczystości otwarcia głos zabrali: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego dh Henryk Kiepura, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed oraz wicewojewoda śląski Pan Jan Chrząszcz. Odczytano także okolicznościowy list ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pana Grzegorza Pudy skierowany do uczestników Zawodów. 

Do rywalizacji w Zawodach stanęły najlepsze drużyny województwa, zwycięzcy zawodów powiatowych, oraz obrońcy tytułu z poprzednich zawodów wojewódzkich, łącznie 42 drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych (17 kobiecych drużyn oraz 25 męskich) oraz 36 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (14 drużyn dziewcząt oraz 22 drużyny chłopców).  

Startujące w zawodach drużyny OSP występowały w 2 grupach:
Grupa ”A” – męskie drużyny pożarnicze (wiek powyżej 16 lat), za wyjątkiem funkcji mechanika, rozdzielaczowego i dowódcy, którzy muszą mieć ukończone 18 lat,
Grupa ”C” – kobiece drużyny pożarnicze (wiek powyżej 16 lat), za wyjątkiem funkcji mechanika, rozdzielaczowego i dowódcy, które muszą mieć ukończone 18 lat.

Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. 

Konkurencja ćwiczenie bojowe obejmuje dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (tzw. podestu), zbudowanie linii ssawnej, zbudowanie linii głównej z 2 odcinków węża W-75, zbudowanie 2 linii gaśniczych, składających się, każda, z 2 odcinków węża W-52, uruchomienie motopompy i zassanie wody, podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśniczych i trafienie w cel, sygnalizowane obróceniem lub złamaniem tarczy prądem wody i przewróceniem stożków ostrzegawczych.

Konkurencja sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Konkurencja składa się z 7 odcinków z przeszkodami wytyczonymi na bieżni stadionu. Po sygnale rozpoczynającym konkurencję, zawodnik pierwszej zmiany dobiega do ustawionego na torze węża W-75, chwyta jeden z łączników z zadaniem połączenia go z nasadą wlotową rozdzielacza. Zawodnicy na następnych odcinkach pokonują kolejno przeszkody: przeskok nad płotkiem lekkoatletycznym, pokonanie ”rowu”, slalom pomiędzy tyczkami, bieg po równoważni, pokonanie ściany (zadaniem zawodniczki w biegu sztafetowym kobiet jest przeskoczenie nad płotkiem lekkoatletycznym). Zawodnik ostatniego, siódmego odcinka po dobiegnięciu do ustawionego węża W-52 i rozdzielacza, łączy ze sobą w dowolnej kolejności rozdzielacz z wężem a wąż z prądownicą i dobiega do mety.

Końcową klasyfikację drużyn w zawodach ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej. Zwycięża drużyna, która uzyskała najmniejszą łączną sumę punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn jednakowej sumy punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje wynik uzyskany w ćwiczeniu bojowym.

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
W Zawodach wystartowało 36 drużyn (14 dziewczęcych i 22 chłopięcych) a startujący zawodnicy mieli od 10 do 16 lat. 

Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400m z przeszkodami.

Konkurencja rozwinięcie bojowe polega na pokonaniu toru przeszkód w postaci: rowu wodnego, ściany o wysokości 0,7 m, tunelu o długości 6 m oraz kładki o długości 2 m, jednocześnie rozwijając linię gaśniczą, następnie podaniu prądów gaśniczych przy pomocy hydronetek ręcznych w środek tarczy nalewowej oraz wykonaniu na czas węzłów wantowego (wyblinki), całkowitej pętli na prądownicy i półpętli na wężu, ósemki podwójnej oraz węzła płaskiego.

Konkurencja bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Na sygnał sędziego startowego pierwszy zawodnik, który rozpoczyna bieg na swoim odcinku toru pokonuje ścianę drabiniastą, po pokonaniu której chwyta prądownicę i przekazuje ją zawodnikowi na torze drugim. Ten zawodnik pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi na torze trzecim, który dobiega do stojącego węża W-52, chwyta go i po przeniesieniu go, kładzie na leżącej na torze płycie tak, aby żadna jego część nie wystawała poza krawędź tej płyty. Następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi na torze czwartym. Ten zawodnik pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi na torze piątym, który przebiega pod ułożoną poprzeczką tak, aby jej nie strącić i przekazuje prądownicę zawodnikowi na torze szóstym. Ten zawodnik, przeskakując nad płotkiem, a następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi na torze siódmym, który biegnie do ustawionej gaśnicy, którą przenosi i ustawia na leżącej na torze płycie. Następny zawodnik, na torze ósmym, pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi na torze dziewiątym. Ten zawodnik dobiega do rozdzielacza i węży, dokonuje w dowolny sposób połączenia węży, rozdzielacza oraz prądownicy i biegnie w kierunku linii mety.

Wynik końcowy zawodów przedstawiany jest w formie punktowej. Na ogólny wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych w konkurencji rozwinięcia bojowego oraz w konkurencji biegu sztafetowego na 400 m z przeszkodami.

Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy MDP dziewcząt przedstawia się następująco:
1.    miejsce: OSP USTROŃ NIERODZIM z wynikiem 1030,31
2.    miejsce: OSP KRZANOWICE z wynikiem 1028,40
3.    miejsce: OSP SAMBOROWICE z wynikiem 1020,30
4.    miejsce: OSP  DOBIESZOWICE z wynikiem 1017,53
5.    miejsce: OSP  CHORZENICE-WITKOWICE z wynikiem 1015,32
6.    miejsce: OSP  BUJAKÓW z wynikiem 1003,86
7.    miejsce: OSP  BOGUNICE z wynikiem 1001,87
8.    miejsce: OSP  STUDZIONKA z wynikiem 995,82 
9.    miejsce: OSP  PANIÓWKI z wynikiem 994,97
10.    miejsce: OSP  ŁAGIEWNIKI WIELKIE z wynikiem 990,83
11.    miejsce: OSP  ROKITNO SZLACHECKIE z wynikiem 983,50 
12.    miejsce: OSP  OŻAROWICE z wynikiem 979,75
13.    miejsce: OSP  MSZANA z wynikiem 959,81
14.    miejsce: OSP GOTARTOWICE z wynikiem 911,37
 

Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy MDP chłopców przedstawia się następująco:
1.    miejsce: OSP ROSZKÓW wynikiem 1046,09
2.    miejsce: OSP  DOBIESZOWICE z wynikiem 1041,82
3.    miejsce: OSP  KOBIERNICE z wynikiem 1039,30
4.    miejsce: OSP  KONIAKÓW z wynikiem 1038,07
5.    miejsce: OSP  SAMBOROWICE z wynikiem 1031,00
6.    miejsce: OSP  WARSZOWICE z wynikiem 1030,00
7.    miejsce: OSP  DĄBRÓWKA z wynikiem 1029,21
8.    miejsce: OSP  KONARY z wynikiem 1029,16
9.    miejsce: OSP  TRUSKOLASY z wynikiem 1027,12
10.    miejsce: OSP  SKRZYDŁOWICE z wynikiem 1020,63
11.    miejsce: OSP  ZWONOWICE z wynikiem 1020,22
12.    miejsce: OSP  CZĘSTOCHOWA-DŹBÓW z wynikiem 1009,85
13.    miejsce: OSP  GRABOWA z wynikiem 1006,60
14.    miejsce: OSP  GLIWICE z wynikiem 1000,54
15.    miejsce: OSP  JASTRZĘBIE – BZIE z wynikiem 995,50
16.    miejsce: OSP  DĄBRÓWKA MAŁA z wynikiem 994,81
17.    miejsce: OSP  MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE wynikiem 988,71
18.    miejsce: OSP  CZYŻOWICE z wynikiem 978,26
19.    miejsce: OSP  WOJSKA z wynikiem 975,01
20.    miejsce: OSP  MAKOSZOWY z wynikiem 957,53
21.    miejsce: OSP  ŁAZISKA GÓRNE z wynikiem 948,65
22.    miejsce: OSP  KAMIEŃ z wynikiem DYSKW.

Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy C (kobiece drużyny pożarnicze) przedstawia się następująco:
1.    miejsce: OSP POTĘPA  z wynikiem 113,34
2.    miejsce: OSP RUDNIK WIELKI z wynikiem 118,80
3.    miejsce: OSP WIERBKA z wynikiem 124,35
4.    miejsce: OSP GRABOWA z wynikiem 126,40
5.    miejsce: OSP SIEMONIA z wynikiem 126,80
6.    miejsce: OSP ĆWIKLICE z wynikiem 128,69
7.    miejsce: OSP HECZNAROWICE z wynikiem 132,80
8.    miejsce: OSP MNICH z wynikiem 134,90
9.    miejsce: OSP ŁAGIEWNIKI z wynikiem 138,41
10.    miejsce: OSP SAMBOROWICE z wynikiem 140,03
11.    miejsce: OSP LUBOMIA z wynikiem 144,90
12.    miejsce: OSP WIELOPOLE z wynikiem 145,70 
13.    miejsce: OSP ZWONOWICE z wynikiem 146,13
14.    miejsce: OSP BOJSZOWY NOWE z wynikiem 147,00
15.    miejsce: OSP BŁESZNO z wynikiem 151,40
16.    miejsce: OSP MUTNE z wynikiem 160,91
17.    miejsce: OSP NIEWIESZCZE z wynikiem 200,00

Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy A (męskie drużyny pożarnicze) przedstawia się następująco:
1.    miejsce: OSP RUDNIK WIELKI z wynikiem 95,37
2.    miejsce: OSP HECZNAROWICE z wynikiem 96,90
3.    miejsce: OSP SAMBOROWICE z wynikiem 98,00
4.    miejsce: OSP DZIEWKI z wynikiem 99,62
5.    miejsce: OSP ROGOŹNIK z wynikiem 100,30
6.    miejsce: OSP CHECHŁO z wynikiem 101,65
7.    miejsce: OSP WOJSKA z wynikiem 102,50
8.    miejsce: OSP GRABOWA z wynikiem 106,40
9.    miejsce: OSP DŹBÓW z wynikiem 106,70
10.    miejsce: OSP BOGUNICE z wynikiem 106,78
11.    miejsce: OSP MYSŁÓW z wynikiem 106,80
12.    miejsce: OSP KUŹNICZKA NOWA z wynikiem 110,10
13.    miejsce: OSP KOMOROWICE ŚLĄSKIE z wynikiem 110,16
14.    miejsce: OSP SKRZYSZÓW z wynikiem 110,80
15.    miejsce: OSP JARZĄBKOWICE z wynikiem 114,32
16.    miejsce: OSP CHYBIE z wynikiem 117,80
17.    miejsce: OSP SZYSZKÓW z wynikiem 118,10
18.    miejsce: OSP KRZYŻOWA z wynikiem 120,00
19.    miejsce: OSP KSTUCHNA z wynikiem 126,40
20.    miejsce: OSP RUPTAWA z wynikiem 127,10
21.    miejsce: OSP WIELOPOLE z wynikiem 127,40
22.    miejsce: OSP KAMIENICA ŚLĄSKA z wynikiem 128,40
23.    miejsce: OSP BOJSZOWY NOWE z wynikiem 129,83
24.    miejsce: OSP WOSZCZYCE z wynikiem 141,50
25.    miejsce: OSP GRZYBOWICE z wynikiem 146,40

Najmłodszą zawodniczką była Marta Ziemak z OSP Mszana, a najmłodszym zawodnikiem był Mikołaj Juroszek z OSP Koniaków Centrum. 

Sędzią głównym zawodów był st. bryg. Wojciech Kruczek. 

Stawką dzisiejszych zawodów był awans na zawody krajowe. Puchary, medale i nagrody ufundowali minister Funduszy i Polityki Regionalnej, śląski komendant wojewódzki PSP, prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. śląskiego oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wszystkim wyróżnionym puchary, medale, dyplomy i nagrody wręczali: śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. śląskiego dh Henryk Kiepura, Pan Przemysław Drabek poseł na Sejm RP, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pan Tomasz Bednarek, Pan Artur Beniowski wójta Gminy Bestwina, bryg. Roman Marekwica komendant miejski PSP w Bielsku – Białej i Pan Stanisław Nycz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej.

W podziękowaniu za przygotowanie i organizację Zawodów śląski komendant wojewódzki PSP oraz prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. śląskiego dh Henryk Kiepura wręczyli okolicznościowe statuetki, które otrzymali Pan Artur Beniowski wójt Gminy Bestwina i st. bryg. Wojciech Kruczek sędzia główny Zawodów.

Na zakończenie głos zabrał poseł na Sejm Pan Przemysław Drabek, prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. śląskiego dh Henryk Kiepura i wójt Gminy Bestwina Pan Artur Beniowski.

Jako ostatni głos zabrał śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który złożył gratulacje zwycięzcom oraz podziękował organizatorom za przygotowanie Zawodów, a wszystkim zawodnikom za udział i sportową postawę. Następnie przyjął meldunek o zakończeniu Zawodów.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi :

  • Pan Stanisław Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej;  
  • Pan Przemysław Drabek – poseł na Sejm RP;
  • Pan Jan Chrząszcz –  wicewojewoda śląski;
  • Pan Tomasz Bednarek – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
  • st. bryg. Rafał Świerczek – zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP;
  • Pan Janusz Pierzyna – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach;
  • Pani Sylwia Radwańska – dyrektor wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego;
  • bryg. Roman Marekwica – komendant miejski PSP w Bielsku -Białej;
  • Pan Stanisław Nycz – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej.

Zawody uświetniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie. 

Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w Zawodach, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

opracowanie: bryg. Aneta Gołebiowska KW PSP w Katowicach, mł. bryg. Patrycja Pokrzywa KM PSP w Bielsku – Białej
zdjęcia: mł. bryg. Aneta Gołębiowska KW PSP w Katowicach, mł. asp. Mateusz Kaczmarek KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights