21/06/2024

Bezpieczny przejazd kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach

0

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach wraz z regionalnym przewoźnikiem realizującym przewozy pasażerskie na terenie województwa śląskiego tj. z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. przeprowadzili akcję profilaktyczno – edukacyjną, mającą na celu zwiększenie świadomości kierowców oraz informowanie ich o niebezpieczeństwach, jakie grożą na przejazdach kolejowych oraz na tzw. dzikich przejściach. Policjanci apelują o zachowanie bezpieczeństwa i rozwagę w tych miejscach.

Na terenie Czechowic-Dziedzic znajduje się przejazd kolejowo – drogowy kategorii B, zlokalizowany w ciągu ulicy Ludwika Waryńskiego. Tylko w 2022 roku doszło na nim do 5 zdarzeń kolejowych związanych z przejazdem pociągu Kolei Śląskich obok samochodu zamkniętego w obszarze przejazdu.
Przyczyną większości incydentów było nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów ruchu drogowego i wjazd na przejazd kolejowo – drogowy pomimo rozpoczętej procedury zamykania rogatek i włączonej sygnalizacji.
W związku z tym, iż przedmiotowy przejazd został wskazany jako jeden z 13 – tu  na trasie przejazdu pociągów Kolei Śląskich, na którym najczęściej dochodzi do incydentów, w dniu 6 czerwca 2023 roku dzielnicowi z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach wraz z regionalnym przewoźnikiem realizującym przewozy pasażerskie na terenie województwa śląskiego tj. Kolejami Śląskimi Sp. z o.o zorganizowali akcję profilaktyczno – edukacyjną dla kierowców przejeżdżających przejazdem przy ul. Waryńskiego. Podczas akcji kierującym rozdano materiały edukacyjne w postaci ulotek, ustnie przekazano informacje o obowiązujących przepisach ruchu drogowego i zasadach zachowania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, jak również rozdano rodzaju upominki dostarczone i zfinansowane przez Koleje Śląskie.
Funkcjonariusze apelowali do kierujących, rowerzystów i pieszych, przypominając, że nie należy poruszać się po torowisku, licząc na to, że „może uda się zdążyć” przed pociągiem.
Droga hamowania pociągu jest około 13 razy dłuższa niż droga hamowania samochodu. Na osobówkę uderzoną przez pędzący pociąg działają podobne siły jak na aluminiową puszkę potrąconą przez samochód. To pokazuje jakie szanse w zderzeniu z pociągiem ma użytkownik drogi, który lekceważy przepisy.
Nierozważne zachowanie kierujących i pieszych na torowisku kończy się ukaraniem mandatem albo skierowaniem wniosku do sądu. Jednak konsekwencje tego zachowania mogą nieść z sobą jeszcze inne, tragiczne skutki.

Dlatego po raz kolejny przypominamy podstawowe zasady i przepisy związane z poruszaniem się w obrębie przejazdów kolejowych.

Kierujący pojazdem obowiązany jest:
• zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
• przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
• prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
• w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:
• objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
• wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
• wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
• omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Źródło: KMP Bielsko-Biała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights