17/06/2024

Konkurs “Biblioteka Roku” Rozstrzygnięty

0

Konkurs Biblioteka Roku 2022/2023 organizuje corocznie Starosta Bielski przy współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Książnicy Beskidzkiej. W tym roku podsumowanie miało miejsce w gościnnych progach Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

W tej edycji konkurs przebiegał w dwóch kategoriach:

I KATEGORIA – FILIA ROKU 2022/2023: ocenie poddana została działalność filii bibliotecznych, których praca przyczynia się do wspierania edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu bielskiego.

II KATEGORIA – INICJATYWA ROKU 2022/2023: wybór najlepszej inicjatywy bibliotecznej o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym, której realizacja przyczyniła się do popularyzacji czytelnictwa, a także wpłynęła na pozytywne postrzeganie biblioteki przez lokalną społeczność.

Komisja w składzie: Magdalena Więzik–  Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, Sabina Konior oraz Brygida Bukowska-Nowak – przedstawicielki Książnicy Beskidzkiej oraz Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej dokonała w trakcie wizytacji oceny działalności bibliotek zgłoszonych do konkursu.

W kategorii filia roku Komisja konkursowa postanowiła przyznać tytuł Filii Roku – Filii w Bestwince (Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie) za realizację autorskich programów kształtujących poczucie tożsamości regionalnej, wysokie wskaźniki czytelnicze, bogatą działalność edukacyjną i kulturalną oraz współpracę z lokalnym środowiskiem. Drugie miejsce przypadło Filii w Godziszce (Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach) za wysokie wskaźniki czytelnicze, działalność edukacyjną i kulturalną oraz budowanie przyjaznej przestrzeni dla użytkowników.

W kategorii inicjatywa roku 2022/2023 komisja konkursowa postanowiła przyznać tytuł Inicjatywy Roku: ex aequo Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie oraz Gminnej Bibliotece w Jaworzu za przeprowadzenie oryginalnych akcji popularyzujących czytelnictwo, które w sposób szczególny wpłynęły na pozytywne postrzeganie biblioteki przez lokalną społeczność.  

Nagrody bibliotekarzom wręczali członek zarządu powiatu bielskiego Grzegorz Gabor wraz z wiceprzewodniczącym rady powiatu Józefem Herzykiem oraz wice wójt gminy Buczkowice Jerzy Kanik.  

Podziękowano również osobom, które wniosły swój wkład w wspieranie edukacji kulturalnej, popularyzacji czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu bielskiego, a także pozytywnego postrzegania bibliotek.

Gratulujemy wszystkim laureatom osiągniętych wyników i życzymy wszystkim Bibliotekom dalszego rozwoju, a bibliotekarzom  kreatywności, samorealizacji i zadowolenia z codziennej pracy z czytelnikami.

Źródło: Powiat Bielski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights