25/05/2024

Mateusz Papla Superuczniem Szkoły Podstawowej w Kaniowie

0

Przed paru laty działające w Kaniowie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” postanowiło ogłosić konkurs wśród uczniów szkoły podstawowej, którego ideą jest promowanie wśród uczniów aktywności w zakresie dążenia do zdobywania wiedzy i pogłębiania swoich kompetencji poprzez udział w konkursach edukacyjnych, olimpiadach, zawodach sportowych oraz poprzez działalność społeczną.

Laureatem konkursu zostaje uczeń, który uzyska najwyższą ocenę Komisji Konkursowej w oparciu o następujące kryteria:

– udział w konkursach pozaszkolnych i olimpiadach,

– udział w konkursach szkolnych,

– udział w zawodach sportowych,

– działalność na rzecz szkoły, klasy i środowiska lokalnego (funkcja w klasie, funkcja w szkole, wolontariat, przynależność do innych, pozaszkolnych grup, klubów, zespołów, itp.)

Ponadto kandydata powinny cechować: koleżeńskość, słowność, wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność właściwego zachowania się w każdym miejscu w szkole i poza nią.

Z wnioskiem o przyznanie tytułu Superucznia mógł wystąpić każdy nauczyciel, zespół klasowy lub Samorząd Uczniowski.

W roku szkolnym 2022/2023 do Pani dyrektor, Agaty Szypuły, wpłynęło 6 wniosków. Rozpatrywała je Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Głosowanie odbywało się w sposób tajny i największe uznanie członków Komisji zyskał tegoroczny absolwent ósmej klasy, Mateusz Papla otrzymując tytuł Superucznia’2023 oraz nagrodę finansową w wysokości 1 000 zł i dyplom gratulacyjny. Dyplom gratulacyjny odebrali również rodzice Mateusza.

Laureatami konkursu Superuczeń’2023 zostali: Dmytro Krasutskyi, Małgorzata Stolarska, Joanna Szafarczyk, Maja Czarnynoga i Maria Cieślak. Laureaci, oprócz dyplomów otrzymali vouchery do sklepu Decathlon ufundowane przez Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni” oraz zaproszenia do Pizzerii „Prowansja” ufundowane przez jej właściciela, Grzegorza Barczyńskiego. Ogłoszenie wyników odbyło się w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 23 czerwca.

Rekomendujący Mateusza Paplę nauczyciele we wniosku zawarli następujące informacje:

Udział w konkursach pozaszkolnych i olimpiadach:

– laureat Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki,

– laureat z wyróżnieniem (praca konkursowa napisana bezbłędnie) Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Archimedes”

– udział w I i II etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,

– laureat Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego GALILEO z języka angielskiego,

Udział w zawodach sportowych:

Zawody gminne:

–  I miejsca piłka ręczna,

–  I miejsce koszykówka,

–  I miejsce piłka nożna,

– I miejsce siatkówka.
Finały powiatowe:

– V miejsce – piłka nożna,

– III miejsce – siatkówka,

– IV miejsce – piłka ręczna.
Działalność na rzecz szkoły, klasy i środowiska lokalnego (funkcja w klasie, funkcja w szkole, wolontariat):

Na szczególne uznanie zasługuje koleżeńska postawa Mateusza wobec rówieśników. Podczas lekcji i po nich ósmoklasista chętnie służy pomocą kolegom, szanując przy tym poglądy innych.
W bieżącym roku szkolnym w trakcie lekcji matematyki uczeń systematycznie dzieli się swoją wiedzą z kolegą, który ma problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową z tego przedmiotu.

Przynależność do innych, pozaszkolnych grup, klubów, zespołów, stowarzyszeń, organizacji, itp.

Mateusz od 7 lat trenuje piłkę nożną i jest zawodnikiem LKS „Przełom” Kaniów.

Opinia/rekomendacja wnioskujących nauczycieli:

Z wielką przyjemnością rekomendujemy Mateusza do tytułu Superucznia.

Dzięki dyscyplinie pracy i koncentracji podczas lekcji ósmoklasista osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, a jego wachlarz zainteresowań i zdolności zasługują na szczególne uznanie.

W społeczności szkolnej uczeń wyróżnia się przede wszystkim zdolnościami na polu matematyki. Jego największym dotychczasowym sukcesem jest tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z matematyki. O randze tego osiągnięcia świadczy chociażby zwolnienie ucznia z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Ponadto chłopiec w ciągu ostatnich lat nauki zostawał wielokrotnie laureatem w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Archimedes. Nie inaczej było i w tym roku szkolnym. Mateusz napisał test konkursowy bezbłędnie otrzymując tym samym tytuł laureata z wyróżnieniem. Takie sukcesy chłopca to wynik jego systematycznej i rzetelnej pracy, a także pracowitości i ogromnemu zaangażowaniu w przygotowania do każdego ze szczebli wspomnianych konkursów. Uczeń może pochwalić się nietuzinkową wiedzą, która znacznie wykraczała poza zakres materiału programowego, co wynika między innymi z jego samodzielnego wzbogacania swoich umiejętności, a także rozwijania jego zainteresowań i uzdolnień. Przy tych wszystkich sukcesach zarówno na polu matematyki, sportu i języka angielskiego uczeń pozostaje skromny, uczynny i skory do pomocy innym.

Ponadto ósmoklasista szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego, przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną. Zawsze punktualny, zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone zadania, za każdym razem wywiązujący się z nich terminowo jest przykładem dla całej społeczności szkolnej wzorowego traktowania obowiązków szkolnych, a także zachowania.

Gratulacje dla Mateusza i Jego Rodziców!

Jerzy Zużałek/Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni”

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights