17/06/2024

Od 1 lutego 2024 roku wprowadzamy dla mieszkańców Gminy Bestwina Karty Użytkownika służące elektronicznej  ewidencji odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK). Karty te zastąpią dotychczasowe numery ewidencyjne oraz papierową ewidencję.

Nowy system z kartami identyfikacyjnymi pozwoli usprawnić działanie PSZOK-u, a także pomoże w dokładniejszym sprawdzaniu tego, kto oddaje odpady oraz weryfikowaniu obowiązujących limitów.

Karty PSZOK można będzie odbierać osobiście w Urzędzie Gminy Bestwina od 18 grudnia 2023r.

Wprowadzając karty użytkownika PSZOK,  przewidujemy okres przejściowy od 18 grudnia 2023r. do 31 stycznia 2024r. W tym czasie pierwsza wizyta mieszkańca danej nieruchomości w PSZOK-u po wprowadzeniu kart odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Mieszkaniec zostanie zobligowany do udania się do siedziby Urzędu Gminy w celu otrzymania Karty Użytkownika. Podczas każdej kolejnej wizyty będzie musiał posługiwać się już swoją kartą.

Po zakończeniu okresu przejściowego tj. z dniem 01 lutego 2024r. bez okazania Karty Użytkownika odpady dostarczone na PSZOK nie będą przyjmowane.

Co zawiera karta?

W systemie powiązanym z kartą znajdą się wszystkie dane dotyczące odpadów komunalnych przekazanych do PSZOK oraz wykorzystania limitu oddanych do punktu zużytych opon (limit na rok 8 sztuk). Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK-u umożliwia identyfikację zarówno właściciela nieruchomości jak i samej nieruchomości.

Kto może odebrać kartę?

Karta wydawana jest tylko właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikowi, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak można odebrać kartę?

Aby otrzymać kartę na PSZOK, właściciel nieruchomości musi udać się Urzędu Gminy Bestwina i podpisać formularz odbioru karty użytkownika PSZOK. Karta zostanie wydana na miejscu. Aby odebrać kartę poprzez pełnomocnika, konieczne jest złożenie również podpisanego przez właściciela upoważnienia.

Jak wygląda karta?

Karta użytkownika PSZOK to zbliżeniowa karta z tworzywa sztucznego, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do nieruchomości.

Upoważnienie do odbioru Karty Użytkownika PSZOK

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights