17/04/2024

Sukces uczennicy ZSP w Bestwince

0

Z wielką radością i dumą informujemy, że uczennica klasy 8b, Nadia Bey, została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego.

18 maja br. Nadia uczestniczyła w uroczystości wręczenia zaświadczeń dla laureatów Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2022/2023, która odbyła się w Bielskim Centrum Kultury.

Warto dodać, że na zaproszenie p. Tomasza Kowalika, Dyrektora bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach przybyło aż 106 uczniów, laureatów WKP, wraz z dyrektorami szkół z Miasta Bielska-Białej i czterech powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

Laureaci otrzymali zaświadczenia wraz z upominkami od trzech znamienitych osobistości: Wicewojewody Śląskiego – Pana Jana Chrząszcza, Wicekuratora Oświaty – Pana Jacka Szczotki oraz od Dyrektora bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach  – Pana Tomasza Kowalika.

Tytuł laureata konkursu przedmiotowego wiąże się ze szczególnymi przywilejami, którymi są:

  • celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
  • zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, które  jest równoznaczne
    z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku,
  • przyjęcie do wybranej szkoły, niezależnie od ustalonych przez szkołę kryteriów.

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights