17/06/2024

Z zebrań wiejskich: Udany rok w sołectwie Bestwinka

0

W pamięci mieszkańców Bestwinki rok 2023 zapisze się z pewnością bardzo dobrze. Oprócz wykonanych inwestycji drogowo-gospodarczych o których dalej, przeżywano w sołectwie jubileusz 30-lecia szkoły podstawowej (z piknikiem rodzinnym) i nadanie placówce imienia medalisty olimpijskiego Zbigniewa Pietrzykowskiego. Na wiosnę zorganizowano wielkie sprzątanie Ziemi, natomiast jesienią bawiono się na Dożynkach Gminnych. Te i inne „kamienie milowe” dla Bestwinki przypomniał w zastępstwie sołtys Teresy Paruch-Ryś na zebraniu wiejskim w dniu 24 listopada radny powiatowy Grzegorz Gawęda. Spotkanie odbyło się w świetlicy zmodernizowanego budynku OSP Bestwinka.

Wójt Artur Beniowski przypomniał, że największą zrealizowaną w Bestwince inwestycją była przebudowa ciągu ul. św. Sebastiana wraz z modernizacją skrzyżowania przy strażnicy i mostu na Łękawce. Wójt podziękował za zaangażowanie wszystkim osobom starającym się o sfinalizowanie zadania, szczególnie radnemu powiatowemu Grzegorzowi Gawędzie. Z kolei gmina Bestwina współfinansowała (wraz ze środkami zewnętrznymi) remont ul. Sportowej, za to wyrazy wdzięczności należą się m.in. Radzie Gminy. Na zebraniu obecni byli radni Sławomir WalczakMarcin Gac i przewodniczący Jerzy Stanclik. Jest to największa inwestycja drogowa na przestrzeni ostatnich lat. W kolejnych punktach wystąpienia wójt poinformował, że: 1. Zostało zmodernizowane pokrycie dachu na budynku KS Bestwinka; 2. Po termomodernizacji oddano do użytku Dom Strażaka; 3. Kończy się remont ul. Starowiejskiej (na te drogę pozyskano środki, które Urząd Marszałkowski przeznaczył na modernizację tzw. dróg polnych); 4. Podpięto do kanalizacji pozostałe budynki przy ul. św. Sebastiana. 5. W ramach programu „Dostępna Szkoła” wykonano stosowne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i drobne remonty.

Na wyżej wymienione zadania wyasygnowano ok. 18 mln zł. Jeśli chodzi o lata następne, inwestycje będą możliwe do zrealizowania pod warunkiem pozyskania na nie środków zewnętrznych. Wójt przypomniał, że zaplanowano przebudowę boiska i bieżni przy szkole podstawowej (jest już wstępna promesa z programu „Polski Ład”). Jest także projekt na modernizację terenu przy szkole, czyli zmianę lokalizacji placu zabaw wraz z jego modernizacją i utworzenie miejsc parkingowych. Być może w przyszłym roku uda się pozyskać środki z tzw. funduszu ochrony dróg rolnych (mogą być to także drogi asfaltowe). W dalszej części wystąpienia wójt podał do wiadomości, że wykonany jest projekt odwodnienia obszaru w rejonie ul. Młyńskiej i Olchowej, projekt remontu ul. Ślosarczyka, projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Olchowej. Na ukończeniu jest projekt modernizacji umocnienia Młynówki wzdłuż ul. Podpolca, poprzez ul. Sportową w kierunku ul. św. Floriana.

W omawianym już na poprzednich zebraniach wiejskich temacie jakości wody pitnej, wójt zaznaczył, że problem praktycznie ominął mieszkańców sołectwa Bestwinka, gdyż po pierwsze sołectwo prawie w całości jest zaopatrywane w wodę rurami z tworzyw PE, a po drugie, leży ono bardzo blisko stacji uzdatniania. Wszystkie przeprowadzone badania wykazały w Bestwince prawidłowe wartości mikroorganizmów. Nie znaczy to, że problem nie istnieje; wójt powtórzył, że przestaje być wydolne gminne ujęcie wody. Na dzień dzisiejszy cała gmina jest zasilana wodą z przedsiębiorstwa AQUA S.A. w Bielsku-Białej i należy się przygotować na to, by w przyszłości przejść na takie rozwiązanie już na stałe. Inwestycja w zmianę uzdatniania wody na naszym ujęciu mogłaby być bardzo kosztowna.

W zebraniu licznie uczestniczyli mieszkańcy, którzy podczas dyskusji składali swoje wnioski bądź zabierali głos w sprawie już wykonanych zadań. Za inwestycje na terenie klubu sportowego dziękował prezes KS Bestwinka, Tadeusz Wróbel.

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights