21/05/2024

Komunikat dotyczący pojemników na odpady komunalne

0

Obraz Gino Crescoli z Pixabay

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, oraz pojawiającymi się problemami dotyczącymi nieodebranych odpadów – „POPIÓŁ”, informujemy co następuje:

 • zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • § 6. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
 1. Pojemniki:
  1) kontenery o pojemności od 1100 litrów,
  2) pojemniki o pojemności od 60 litrów,
  3) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów,
 2. Worki o pojemności co najmniej:
  1) 80 litrów przeznaczone na szkło,
  2) 120 litrów przeznaczone na papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
 • § 7. 1. W przypadku doboru pojemności pojemnika dla nieruchomości zamieszkałej należy uwzględnić średnią ilość wytwarzanych odpadów, ilość mieszkańców przebywających na danej nieruchomości z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 2.
 • § 8. 1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez:
  1) okresową dezynfekcje w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy,
  2) niedopuszczenie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia,
  3) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczania przed wydostania się zawartości pod wpływem wiatru oraz przed dostępem owadów i gryzoni,
  4) łatwą ich identyfikację przez użytkowników oraz pracowników odbierających odpady komunalne w zakresie danej frakcji odpadu,
  5) spełnienie wymagań określonych Polskimi Normami.

Pojemniki o których mowa wyżej powinny być zgodne z obowiązującą w kraju normą PNEN 840-1, czyli powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych oraz wyposażone w kółka. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia im odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcia przykładowego pojemnika, który posiada charakterystyczny kołnierz/chwytak i będzie współpracował z pojazdami specjalistycznymi.

Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia przykładowych ww. pojemników ogrodowych:

Warto też zwrócić uwagę, iż na terenie gminy Bestwina jeszcze w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe pojemniki, które niestety nie spełniają wymogów określonych ww. regulaminie obowiązującym na terenie gminy Bestwina, a przede wszystkim nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy. Odpady składowane w tego typu pojemnikach nie będą odbierane.

Poniżej zdjęcie ww. metalowych pojemników

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights