25/05/2024

Otwarcie filii bibliotecznej w Kaniowie

0

Słowo i obraz w jednym miejscu Otwarcie filii bibliotecznej w Kaniowie

W 75-letniej historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie przeprowadzki nie są niczym niezwykłym. Zmieniała swoją lokalizację zarówno główna siedziba, jak i poszczególne filie. Od tego roku w nowych pomieszczeniach funkcjonuje filia w Kaniowie. Z tzw. Domu Gromadzkiego książki przeniesiono na drugą stronę ulicy Batalionów Chłopskich, do byłego ośrodka zdrowia. 29 września miało miejsce otwarcie filii, połączone z finisażem wystawy Bogumiły Klimas-Durtan.

Warto nadmienić, że GBP w Bestwinie, wraz z trzema filiami, wizytowana była przez Komisję Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bestwina, której przewodniczył radny Grzegorz Owczarz. Członkowie komisji oraz pozostali radni z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem zapoznali się z działalnością biblioteki, księgozbiorem, statystykami czytelnictwa, warunkami lokalowymi i zgłaszali swoje uwagi. Oferta placówki jest bardzo bogata: od spotkań z pisarzami czy podróżnikami poprzez zajęcia wakacyjne, konkursy, teatrzyki, warsztaty plastyczne… O jakości świadczą nagrody i wyróżnienia zdobywane na przestrzeni lat.

Przybyłych na uroczystość otwarcia gości przywitała Dyrektor GBP w Bestwinie, Marzena Kozak. Złożyła podziękowania Skarbnikowi Urzędu Gminy Anicie Kubik za przeznaczenie funduszy, jak również wójtowi Arturowi Beniowskiemu za wsparcie całego przedsięwzięcia. Słowa wdzięczności skierowała szczególnie do Panów Tomasza NiemczykaMarka Dudziaka i Bogusława Jurkowskiego, a także przedstawicieli OSP w Kaniowie i członków Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie za bezinteresowną pomoc w przeprowadzce i poświęcony czas.

W tym dniu odbył się także finisaż wystawy zatytułowanej „Przez pryzmat natury”, która cieszyła oczy czytelników przez całe wakacje Autorką prac jest Bogumiła Klimas-Durtan. Artystka należy do Grupy Plastyków „Jaskółka”. Kompozycje kwiatowe, morze, góry, bestwiński krajobraz to główna tematyka prac pani Bogumiły.

Sławomir Lewczak, Izabela Mąkinia

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights