17/06/2024

„Piękna Wieś Województwa Śląskiego”: Sołtys Maria Maroszek z wyróżnieniem

0

Tegoroczna edycja konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” znowu przyniosła naszej gminnej społeczności samorządowej powody do świętowania Po sukcesach m.in. w kategoriach „najpiękniejsza wieś” czy też „najpiękniejsza zagroda wiejska” przyszedł czas na „najlepszego sołtysa”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego bardzo pozytywnie ocenił działalność sołtys Bestwiny Marii Maroszek oraz wniosek przygotowany przez Referat Sportu i Promocji gminy Bestwina. Pani sołtys otrzymała wyróżnienie i nagrodę w wysokości 500 zł. Serdeczne gratulujemy i prezentujemy sylwetkę nagrodzonej:

Pani Maria Maroszek od 2003 r. jest sołtysem Bestwiny.  Obecnie upływa piąta kadencja p. Marii na stanowisku sołtysa i zarazem jubileusz 20-lecia w tej roli. Czterokrotnie była wybierana jako radna do Rady Gminy Bestwina i w jej ramach pracowała w Komisji Budżetu i Finansów.

Od kilkudziesięciu lat Maria Maroszek jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich „Bestwinianki” w Bestwinie. To jedno z najstarszych kół w powiecie bielskim, z ponad 90 – letnią historią, odnosi sukcesy w konkursach i przeglądach kulinarnych typu „Bitwa Regionów”. Pani Maria angażuje się w prace Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej (pomoc w pozyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych); aktywnie działa w społeczności rolników i rybaków w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”, współpracuje również z Towarzystwem Promocji Ryb „Pan Karp” (na temat gospodarstwa rybnego p. Maroszków powstał artykuł „Bestwiński rybak zawsze podzieli się wodą” – „Głos Pana Karpia”  10, marzec 2022). Inne instytucje z którymi pani sołtys współdziała to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie i jej powiatowe biuro w Bielsku – Białej, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, parafia Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej.

Dzięki działaniom i wnioskom pani sołtys Marii Maroszek na forum zebrań wiejskich, w Radze Sołeckiej i w Radzie Gminy Bestwina systematycznie ulega poprawie estetyka Bestwiny: zbudowano chodniki dla pieszych (w tym chodnik w głównym ciągu komunikacyjnym – ul. Witosa), sołtys przyczynia się do oświetlenia ulic, powstawania przejść dla pieszych i terenów związanych ze sportem i rekreacją, takich jak plac zabaw w Bestwinie. W ramach współpracy ze Spółką Wodną pani sołtys dba o właściwy stan przepustów i rowów melioracyjnych.

Uczestnictwo w zjazdach i forach sołtysów jest dla pani Marii Maroszek okazją do podpatrzenia najlepszych rozwiązań z innych gmin i wdrożenia ich w Bestwinie. Co roku w gminie Bestwina 11 marca obchodzi się Dzień Sołtysa, zwracając uwagę na społecznie ważną funkcję, jaką pełni sołtys, niejako „pierwszy kontakt” mieszkańca z samorządem lokalnym.  Pomoc uwidoczniła się podczas klęsk żywiołowych, nawiedzających Bestwinę powodzi czy wichur.

Ciekawymi projektami są inicjatywy podejmowane przez Marię Maroszek w Kole Gospodyń Wiejskich „Bestwinianki”. Odbyły się prelekcje dotyczące zdrowia, gotowania, spotkania z lekarzem i specjalistą z KRUS. Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną KGW realizuje projekt edukacyjny „Tradycja i Kultura”. Jedną z prowadzących spotkania dla dzieci i młodzieży jest pani Maria Maroszek. Młodzi mieszkańcy gminy Bestwina uczestniczą w tradycyjnym kiszeniu kapusty, pieczeniu pierniczków, wykopkach ziemniaczanych, zdobieniu jaj wielkanocnych itd.

Wiele pracy Maria Maroszek włożyła w organizację gminnych dożynek: z jej inicjatywy bestwińscy rolnicy co roku przystrajają kilkadziesiąt pojazdów i uczestniczą w barwnym korowodzie. Liczna reprezentacja Bestwiny jest wystawiana w „Janowickich Sianokosach” – promującym lokalną kulturę turnieju sołectw. W III Janowickich Sianokosach KGW Bestwina zdobyło nagrodę w konkurencji „Swaczyna do pola”. Integracyjną rolę pełnią jarmarki i pikniki – pani Maria Maroszek uczestniczy i wspiera gospodynie reprezentujące Bestwinę na stoiskach z wyrobami regionalnymi np. na jarmarku bożonarodzeniowym w Szczyrku, na Pikniku Bożonarodzeniowym w Kaniowie oraz na Jarmarku Rybnym w Czechowicach – Dziedzicach.

Opinia wójta Artura Beniowskiego:

Było mi bardzo miło zgłosić nominację Pani Marii Maroszek – sołtysa Bestwiny do konkursu w kategorii „Najlepszy Sołtys” w 2023 roku. Wyjątkowo, konkurs zbiega się z 20 – leciem pracy Pani Marii w charakterze sołtysa. Stawiamy ją za wzór do naśladowania dla wszystkich sołtysów w Polsce. Warte podkreślenia są jej uśmiech, bezpośrednie podejście, wytrwałość i gotowość do rozwiązywania wszelkich problemów mieszkańców. Wiele zrealizowanych zadań i inwestycji na terenie Bestwiny w okresie ostatnich 20 lat były możliwe dzięki jej staraniom, zaradności, poświęceniu i zaangażowaniu. Mara Maroszek pomaga mieszkańcom, w tym rolnikom w przygotowaniu wniosków do różnorakich instytucji, organizuje życie społeczne wsi, animuje inicjatywy społeczne i kulturalne. Jako członkini KGW „Bestwinianki” wspaniale reprezentuje gminę Bestwina w Polsce i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Dziękuję Pani Marii za wytrwałą i wieloletnią pracę na rzecz społeczności samorządowej gminy Bestwina i życzę wszelkich sukcesów w codziennej pracy na stanowisku sołtysa oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights