20/07/2024

Pomagają dzieciom z problemami psychicznymi

0

Wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek i terapeutów, indywidualny program leczenia każdego pacjenta, różnorodne i bardzo atrakcyjne formy terapii prowadzonej w małych, kameralnych grupach – to istotne atuty oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Oddział dzienny niesie pomoc szerokiemu gronu potrzebujących, wśród których dominują nastolatki w wieku od 12 do 16 lat.

“Pomagamy pacjentom przeżywającym trudności związane z separacją od rodziny, brakiem pewności siebie, kształtowaniem tożsamości, relacji rówieśniczych, powtarzającymi się lub niedawnymi utratami oraz koniecznością przeżycia żałoby po ważnych członkach rodziny. Nakładają się na to zadania wynikające z adolescencji, takie jak indywidualizacja i wzrost osobistej odpowiedzialności oraz wymagania edukacyjne i napięcia w rodzinie. Przeciążeni stresem, przeżywaną złością i agresją oraz skomplikowanymi kwestiami nastoletniej seksualności, młodzi ludzie radzą sobie za pomocą wycofania i izolacji, a czasami nadmiernego rozhamowania. Objawy z jakimi do nas trafiają to zaburzenia emocjonalne, adaptacyjne, depresyjne, samookaleczenia oraz myśli samobójcze” – mówi lek. med. Maria Barczyk, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Aby zostać pacjentem tego oddziału potrzebne jest skierowanie od lekarza. Przyjęcia prowadzone są cały rok, a pełny cykl terapeutyczny obejmuje najczęściej 10 miesięcy – od początku września do końca czerwca i uzależniony jest od potrzeb pacjenta. Co bardzo ważne, leczenie w tym oddziale nie wiąże się ze stałą obecnością dziecka w szpitalu. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są pięć dni w tygodniu, a ich program obejmuje 15 godzin zajęć psychoterapii grupowej plus sesje terapii indywidualnej i rodzinnej. Tak więc młody pacjent przychodzi do szpitala rano, odbywa zajęcia terapeutyczne, opuszcza szpital około 13:00 i wraca do domu, gdzie w godzinach popołudniowych realizuje nauczanie indywidualne organizowane przez szkołę, do której dotąd uczęszczał. Dzięki temu dziecko nie traci kontaktu ze swoim dotychczasowym otoczeniem i po zakończonej terapii, jeśli stan zdrowia na to pozwala, może bez większych problemów wrócić do tradycyjnej formy nauki w szkole.

Wspólnie z każdym nowym pacjentem ustalany jest dla niego indywidualny program terapeutyczny uwzględniający zarówno potrzeby, jak i możliwości realizacji. Leczenie, oprócz wspomnianej już psychoterapii grupowej, indywidualnej i rodzinnej, uwzględnia również psychorysunek, socjoterapię, trening umiejętności społecznych oraz terapię zajęciową, w skład której wchodzą: muzykoterapia, relaksacja, zajęcia ruchowe, warsztaty kulinarne, arteterapia i choreoterapia oraz zajęcia rekreacyjne.

“Przede wszystkim staramy się nawiązać zaufaną relację i zrozumieć dziecko, a także oferujemy wsparcie rodzinie. Szczególnym elementem naszej pracy są regularne spotkania z rodzicami i badanie relacji w systemie rodzinnym. W naszym regionie nie tak łatwo o bezpłatną ofertę leczenia rodzin, a uwzględnianie psychoedukacji rodziców jest niezbędne i obejmuje nieświadome aspekty relacji rodzic-dziecko oraz emocjonalną i rozwojową złożoność życia rodzinnego” – podkreśla kierownik Maria Barczyk. Dodaje ona, że zajęcia prowadzone są w małych, bo liczących 6-8 osób, grupach. Ułatwia to nie tylko indywidualne podejście do pacjenta, ale także tworzenie w grupie pozytywnych więzi.

Z doświadczenia lekarzy i terapeutów bielskiego szpitala wynika, że część młodych pacjentów pierwsze prawidłowe, rówieśnicze relacje nawiązuje właśnie w grupach terapeutycznych szpitalnego oddziału dziennego, bo wcześniej, w grupach szkolnych byli, z uwagi na swoje problemy, odsuwani na bok i separowani.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży znajduje się na parterze pawilonu nr 5 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Numer telefonu kontaktowego: 33 828 40 75.

źródło: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej/MF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights