25/05/2024

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – dofinansowanie dla gminy Bestwina

0

Gmina Bestwina wzięła udział w I i II etapie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jest to program skierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Jak informuje rządowy serwis internetowy, dofinasowanie będzie przyznawane jest na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%.

Budżet programu „Ochrona zabytków” wynosił od 80 do 90 mln zł, obecnie jest to 240-250 mln zł rocznie. Łącznie, przez 8 lat, dzięki temu Programowi zrealizowaliśmy 5 500 projektów na kwotę 1 mld 250 mln zł. Właśnie w ten sposób należy podchodzić do wyzwań związanych z kulturą i zabytkami – wskazał prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

W I etapie naboru gmina Bestwina uzyskała dofinansowanie na następujące projekty:

Remont wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie –  392 000,00

Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie – etap I –  500 000,00

W II etapie naboru:

Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Bestwinie – 375 000,00

Nasza gmina może poszczycić się wieloma miejscami o historycznym znaczeniu – mówi wójt Artur Beniowski– Te najbardziej znaczące to oczywiście kościół w Bestwinie czy też pałac Habsburgów – Urząd Gminy, ale w ostatnich latach wypiękniało choćby Muzeum Regionalne, odnawiane są krzyże i figury przydrożne. Pozyskane środki pozwolą zadbać o to nasze dziedzictwo jeszcze lepiej i w bardzo profesjonalny sposób.

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights