17/06/2024

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Bestwina, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2023 roku o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;

    2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;

    3) Uchwała w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Bestwina;

    4) Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+;

    5) Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bestwina na lata 2023-2038

    6) Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

    7) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;

    8) Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2024.

5.  Informacje bieżące.

6.  Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.

7.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights