21/06/2024

Z zebrania wiejskiego w Janowicach

0

3 grudnia w siedzibie janowickiego KGW miało miejsce zebranie wiejskie, ostatnie już z jesienno-zimowego cyklu. Zebranie otworzył sołtys Stanisław Nycz, po przywitaniu gości i dopełnieniu czynności formalnych sołtys poprosił o głos wójta Artura Beniowskiego. Wójt powtórzył niektóre informacje podane do wiadomości na poprzednich zebraniach, ale także przedstawił politykę inwestycyjną Urzędu Gminy w odniesieniu typowo dla Janowic.

1. Dobiega końca realizacja największej i długo oczekiwanej inwestycji – budowy sali sportowej przy szkole podstawowej. Koszt zadania wynosi ok. 7 mln zł., sala jest już odebrana przez Sanepid i PSP, gmina czeka jeszcze tylko na akceptację nadzoru budowlanego.

2. Zakończył się remont ul. Granicznej, koszt całości to ok. 2,5 mln zł.

3. W szkole wykonano prace w ramach programu „Dostępna Szkoła”, przystosowując placówkę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Rozpoczęto remont ul. Pszczelarskiej, jeśli z powodu warunków pogodowych nie uda się go sfinalizować w tym roku, będzie dokończony na wiosnę.

5. Na ukończeniu jest projekt II etapu modernizacji ul. Miodowej (odcinek nieasfaltowy).

6. W tym roku gmina otrzyma pozwolenie na rozbudowę szkoły podstawowej, konkretnie nadbudowy jednego piętra. Inwestycja związana jest z dużym przyrostem ludności w Janowicach, w zamierzeniu ma poprawić komfort nauki dzieci i młodzieży. Wójt podkreślił, że gmina będzie starać się o środki zewnętrzne na ten cel.

7. Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła nowy pojazd typu quad. Gmina Bestwina partycypowała w jego pozyskaniu, ale także włączyła się w remont poddasza strażnicy, mającego docelowo służyć Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

8. Przed wyborami, w ramach „Polskiego Ładu” gmina otrzymała wstępną promesę na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Janowicach oraz nowego placu zabaw przy szkole podstawowej. Wójt ma nadzieję, że nowy rząd podtrzyma te zadania.

9. Dla południowej części gminy jest wykonany projekt budowy sieci kanalizacyjnej. W miarę możliwości gmina będzie aplikować o środki zewnętrzne.

10. Najprawdopodobniej remontowana będzie droga powiatowa – ul. Jana Kubika. Jeśli do niego dojdzie, gmina będzie partycypowała w kosztach.

11. Zadaniem priorytetowym musi być projekt wymiany sieci wodociągowej. Bez zastąpienia rur stalowych i żeliwnych nowszą technologią nie można myśleć o końcu problemów z wodą, choć ten ostatni został już zażegnany.

W tym miejscu wójt po raz kolejny odniósł się do sanepidowskich komunikatów o wodzie, poinformował, że obecnie cała gmina zasilana jest wodą z przedsiębiorstwa „AQUA S.A.” i nie występują już przekroczenia wartości dotyczących mikroorganizmów. Wygląda na to, że takie rozwiązanie to naturalna kolej rzeczy. Co ciekawe, już przy koniecznym dla odbioru sali gimnastycznej badaniu próbek wody, wartości okazały się prawidłowe.

Ponieważ zebranie odbywało się w czasie intensywnych opadów śniegu, mieszkańcy w dyskusji zadawali liczne pytania i składali wnioski dotyczące lepszego zimowego utrzymania dróg. Wnioskowali m.in. o naprawę ciągów komunikacyjnych w sołectwie, chodników, poboczy, kontrolę ruchu samochodów ciężarowych, stawianie znaków drogowych, wiat przystankowych, zadania melioracyjne, dalszą troskę o jakość wody pitnej. Na spotkaniu nie zabrakło janowickich radnych jak i przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Stanclika, przybyli przedstawiciele różnych instytucji, kół i stowarzyszeń. Głos zabierali ponadto radny Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik i prezes Kombestu Wacław Waliczek.

Z racji tego, że mieszkańcy zebrali się już w grudniu, składano sobie życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, Wierzymy, że taki będzie, oprócz realizowania inwestycji kwitnie w Janowicach życie społeczne, prężnie działają OSP, KGW, Klub Seniora i inne organizacje, wielką popularnością cieszą się imprezy takie jak Janowickie Sianokosy lub Janowicki Rajd Rowerowy.

Sławomir Lewczak

źródło bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights