21/06/2024

Bestwina gościła zdobywców Korony Gór Polski

0

Bestwina, co oczywiste, nie jest gminą górską, ale z naszych terenów można już oglądać piękne panoramy Beskidu Małego czy Beskidu Śląskiego. Wielu mieszkańców z powodzeniem uprawia różne formy turystyki górskiej, zdobywając przy tym specjalne odznaki, w tym też tę za „Koronę Gór Polski”.

Wspomniana „Korona” to po prostu wejście na 28 szczytów, najwyższych w każdym paśmie     Polski. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 r. Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy ponad 130 tysięcy osób. Zdobywcy weryfikują wejścia kolejnych kandydatów do odznaki na specjalnych posiedzeniach. W bestwińskim GOK–u w dniu 21 października zorganizowano LXII Międzywyprawowe posiedzenie Loży Zdobywców. Jednym z członków Klubu jest bowiem mieszkaniec naszej gminy, pan Sławomir Dawidek i to on przyczynił się do zaproszenia w mury GOK – u  swoich kolegów i koleżanki. Dzięki uprzejmości wójta Artura Beniowskiego i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorza Bobonia wszystko przebiegło w sympatycznej i przyjacielskiej atmosferze.

Klub Zdobywców Korony Gór Polski ma już 26 lat! – Podkreśla prezes Łukasz Lis – Spotykamy się w różnych miejscach, żeby promować dane regiony – najczęściej górskie i podgórskie, ale nie tylko. Od pana wójta Artura Beniowskiego dostaliśmy zaproszenie do Bestwiny. Razem z naszym członkiem, Sławkiem Dawidkiem ugościliście nas wspaniale, pokazując piękno tej gminy i powiatu bielskiego turystom praktycznie z całej Polski! Te osoby pokonały nierzadko kilkaset kilometrów, żeby się tutaj pojawić, a w sumie jest nas tutaj ok. 270. Urząd Gminy przygotował specjalny program z wykazem okolicznych atrakcji, ponieważ turyści to ludzie ciekawi świata!

W wydarzenie włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich „Bestwinianki”. Panie pod przewodnictwem prezes Urszuli Orłowskiej i sołtys Bestwiny Marii Maroszek przygotowały gorącą grochówkę, chleb ze smalcem, kołacz, kawę i herbatę.

Całość zwieńczyło uroczyste ślubowanie i pasowanie na Zdobywcę, wręczenie odznak i dyplomów, także  tych za wielokrotne zdobycie Korony Gór Polski. Specjalne podziękowania otrzymali wójt Artur Beniowski (w jego imieniu dyplom odebrał sekretarz Arkadiusz Maj, także pasjonat gór), dyrektor Grzegorz Boboń i sołtys Maria Maroszek. Na koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i odśpiewali hymn Zdobywców:

Idziemy w piękną, jasną dal
Zdobywać szczyty gór
I dumnie wznosić głowę swą
Sięgając aż do chmur.
Niech wszystkie troski idą precz,
Niech wypraw będzie sto
Korony nigdy dosyć też
Cześć górom, górom cześć!

Sławomir Lewczak

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights