26/05/2024

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bestwince

0

W strugach deszczu, momentami bardzo intensywnego, przyszło rywalizować jednostkom OSP z gminy Bestwina biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych na boiskach KS Bestwinka. Ze względów bezpieczeństwa sędziowie zadecydowali o usunięciu przeszkód takich jak płotki, równoważnia czy ścianka, ale nawet taka lekko „okrojona” wersja współzawodnictwa dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Cóż, strażak musi działać w każdych warunkach; w zawodach wojewódzkich w Bestwinie wszystkim towarzyszył nieprawdopodobny skwar, tym razem pod butami chlupotała woda…Na szczęście grochówka z kuchni polowej pozwoliła na regenerację sił.

Zawody miały miejsce 23 września, udział wzięły straże pożarne z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. Nad przestrzeganiem regulaminu i ustaleniem ostatecznych wyników czuwała komisja sędziowska Państwowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem bryg. Piotra Midora. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych i pożarniczych, a nawet gości z Sejmu RP i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – mowa o pośle Przemysławie Drabku i wicewojewodzie śląskim Janie Chrząszczu. Obecny był wójt gminy Bestwina i zarazem członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Artur Beniowski, on także wręczał puchary i medale, wspólnie z prezesem Zarządu Gminnego OSP Zygmuntem Łukosiem. Zarząd Powiatowy reprezentowali ponadto jego prezes Stanisław Nycz i wiceprezesi – Grzegorz Gabor oraz wspomniany już dh Łukoś. Zawody zorganizowała OSP Bestwinka z prezesem i radnym powiatowym Grzegorzem Gawędą na czele; honory dowódcy uroczystości pełnił wiceprezes-naczelnik Dominik Czernecki. Z zaproszenia skorzystała zaprzyjaźniona jednostka OSP Myje z komendantem gminnym Marcinem Ambroziakiem.

Z wyjątkiem modyfikacji w konkurencjach i przerwy wymuszonej ulewą całość przebiegła sprawnie, nie zgłoszono kontuzji i protestów. Dodatkowo – jak jest to w zwyczaju w gminie Bestwina – osobno, poza oficjalną rywalizacją prowadzono konkurencję musztry: tutaj puchary dla OSP i MDP ufundowali radni powiatu bielskiego – Grzegorz Gawęda i Łukasz Pasierbek

Klasyfikacja po zawodach przedstawia się następująco:

Grupa A mężczyzn: 1. OSP Kaniów 2. OSP Bestwinka 3. OSP Janowice 4 OSP Bestwina

Grupa C kobiet: 1. OSP Bestwinka 2. OSP Kaniów

MDP dziewcząt: 1. OSP Janowice 2. OSP Bestwina

MDP chłopców: 1. OSP Bestwinka 2. OSP Kaniów 3. OSP Janowice 4. OSP Bestwina

W konkurencji musztry wśród drużyn seniorskich puchar odebrały panie z OSP Kaniów; natomiast wśród dzieci i młodzieży poziom był bardzo wyrównany, wszystkie osiągnęły ex aequo pierwsze miejsce, natomiast puchar – jako najmłodsza z nich – odebrała ekipa z OSP Janowice.

Ciekawostką był pokaz wyremontowanej, zabytkowej ręcznej sikawki – pompy tłokowej będącej w  posiadaniu OSP Janowice, a prezentowanej już podczas zebrania sprawozdawczego. Sprzęt pamiętający początki ochotniczego pożarnictwa spisał się bardzo dobrze, każdy mógł przekonać się, czego używali druhowie z dawnych lat.

Zawody wsparli: Urząd Gminy Bestwina (puchary, węże W75 dla każdej jednostki), firma „Bezalin” z Bielska – Białej (węże W52), Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie (dyplomy), radni powiatowi.

„Pragnę podziękować  Urzędowi Gminy Bestwina na czele z wójtem druhem Arturem Beniowskim, OSP  Bestwinka za profesjonalne przygotowanie zawodów, wyrażam wdzięczność naszym gościom i sponsorom, dziękuję PSP w Bielsku Białej z komendantem Romanem Marekwicą i sędzią głównym Piotrem Midorem, a także wszystkim którzy brali udział w zawodach pomimo fatalnej pogody” – podsumowuje prezes Zarządu Gminnego Zygmunt Łukoś. Już 7 października – zawody powiatowe w Czechowicach – Dziedzicach.

Sławomir Lewczak

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights