21/05/2024

„Lekcje o finansach” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie

0

W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła podjęła się  realizacji działania edukacyjnego w ramach programu „Lekcje o finansach”. Działanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, będącego państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw instytucji finansowych. 

Celem działalności funduszu jest zwiększenie świadomości finansowej w społeczeństwie, między innymi poprzez dofinansowanie programów edukacyjnych rozwijających wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów.

Taki charakter ma właśnie wspomniany wyżej program „Lekcje o finansach”.  Istotą tego programu – zgodnie z opisem jego przedmiotu –  jest wsparcie działań polegających na  przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów, które mają nie tylko popularyzować wśród uczniów wiedzę o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów, lecz także pokazywać im, że dbanie o własne finanse stanowi ważny element funkcjonowania w życiu codziennym. Tym samym zajęcia te mają przyczynić się do wzrostu kompetencji finansowych, które bez wątpienia są jednymi z podstawowych kompetencji życiowych.   

Szkoła Podstawa w Kaniowie przystąpiła właśnie do realizacji cyklu zajęć z zakresu szeroko rozumianych finansów. Pierwsze z nich nt. „Pieniądze wczoraj i dziś” poświęcone zostały instytucji pieniądza. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest pieniądz, jak jest definiowany i do czego nam służy. Prześledzili jego ciekawą historię, poczynając od pieniądza towarowego, a kończąc na upowszechnianej obecnie formie pieniądza elektronicznego.  Zapoznali się z pojęciami: barter, płacidło, pieniądz kruszcowy, pieniądz papierowy i wreszcie pieniądz elektroniczny.

Część tych zajęć poświęcono także omówieniu znaków pieniężnych funkcjonujących obecnie w naszym kraju w kontekście emisyjnej działalności Narodowego Banku Polskiego. Uczniowie dowiedzieli się, kto i w jakiej formie określa wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet, a także wielkość emisji znaków pieniężnych, jak również terminy wprowadzenia ich do obiegu. Odświeżyli sobie wiedzę na temat wzorów i wartości nominalnych znaków pieniężnych pozostających w obiegu. Dyskutowali o różnych walutach poszczególnych państwach. Zobaczyli wybrane przykłady banknotów z Ukrainy, Rumunii, Kambodży, Wietnamu, Meksyku i Gambii.  Nauczyli się również wyszukiwać na banknotach elementów zabezpieczających i potwierdzających ich autentyczność – metody weryfikacji autentyczności banknotów wyszukując i dotykając elementów wypukłych, patrząc pod światło w celu identyfikacji znaków wodnych oraz recto-verso, przechylając i analizując elementy banknotów pod różnymi kątami, aby poznać istotę zabezpieczeń opartych na tak zwanym efekcie kątowym lub przy zastosowaniu farb zmiennych optycznie i wreszcie sprawdzając banknoty za pomocą lupy (wyszukiwanie mikrodruków) i światła UV (oznaczenia widoczne w świetle UV).

Zajęcia przygotowały i przeprowadziły dr Iwona Ciepiela oraz mgr Magdalena Jasińska. W zajęciach wykorzystano materiały udostępnione przez Narodowy Bank Polski w ramach otwartych zasobów edukacyjnych, dostępnych na stronie internetowej banku centralnego.

Zajęcia dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów i ze środków Gminy Bestwina.

I. Ciepiela, M. Jasińska

źródło bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights