25/05/2024

Pod kościuszkowskim znakiem Uroczystość nadania sztandaru ZSP Kaniów

Na krakowskim Rynku wszystkie dzwony biją.
Cisną się mieszczany z wyciągniętą szyją.
Na krakowskim Rynku, tam ludu gromada,
Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa.

/Maria Konopnicka/

Sztandary swoje początki mają w starożytności. Wywodzą się z dawnych znaków bojowo – rozpoznawczych służących do łączności między wodzem a oddziałami. Były używane przez Babilończyków, Egipcjan, Greków, Persów, Japończyków, Rzymian. Z czasem z wojska sztandary przeniknęły do życia cywilnego, posiada je wiele kół, stowarzyszeń, organizacji. Oczywiście nie należy zapomnieć o ceremoniale szkolnym. 10 listopada społeczność ZSP w Kaniowie przeżywała uroczystość nadania placówce sztandaru. Dzień poprzedziły długie przygotowania, ich sukces sprawił, że szkoła podczas obchodów różnych świąt wystawi  pełnoprawny poczet sztandarowy.

Poświęcenie sztandaru nastąpiło podczas Mszy św. w kościele Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie. Proboszcz kaniowskiej parafii, ks. Janusz Tomaszek zauważył, że swoje insygnia miały biblijne pokolenia Izraela, a dla chrześcijan swoistym sztandarem jest krzyż. Życzył, by słowa „Bóg-Honor-Ojczyzna-Nauka” były drogowskazami dla uczniów i pracowników ZSP w Kaniowie.

Uczestnicy liturgii przeszli następnie w pochodzie do budynku szkoły. Najważniejszą częścią akademii stało się przekazanie sztandaru przez panią dyrektor Agatę Szypułę i grono pedagogiczne samym uczniom; poczet przedefilował przed gośćmi i zaprezentował sztandar z cytowaną przez ks. proboszcza dewizą, jak również z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki i jego słowami „Czytajmy i uczmy się, a będziemy wolnymi ludźmi”.

Podróż przez historię – tak można nazwać część artystyczną w wykonaniu uczniów. Młodzi aktorzy wcielili się w rolę monarchów państw zaborczych planujących rozbiory Polski, przypomnieli o doniosłej roli Konstytucji 3 Maja i oczywiście o samym Tadeuszu Kościuszce. Zaakcentowano zwłaszcza wątek amerykański, współpracę Kościuszki z Jerzym Waszyngtonem w trakcie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Oprawę muzyczną zapewnił szkolny chór, pojawili się fleciści i tancerze, całość zamknięto efektownym polonezem. O perfekcyjne przygotowanie programu zadbali niezawodni nauczyciele i pracownicy szkoły.

Wójt Artur Beniowski razem z przewodniczącym Rady Rodziców Łukaszem Pękalą i sołtysem Markiem Pękalą przecięli na górnym korytarzu szkoły wstęgę, symbolicznie otwierając galerię z fotograficznymi pracami uczniów. Zdjęcia przedstawiają najbardziej charakterystyczne miejsca sołectwa Kaniów: pomniki, przyrodę, budynki użyteczności publicznej.

Dyrektor Agata Szypuła wręczyła okolicznościowe podziękowania za ufundowanie sztandaru przez Urząd Gminy wójtowi Arturowi Beniowskiemu i wraz z nim pani skarbnik Urzędu Gminy Anicie Kubik oraz sekretarzowi Arkadiuszowi Majowi. Wyrazy wdzięczności powędrowały do sołtysa Marka PękaliJerzego Zużałka, przewodniczącego Rady Rodziców Łukasza Pękali z całą Radą, do Marcela Domżoła za ufundowanie i wykonanie gabloty, a także do Jana Sikory za darmowe wykonanie podłączenia oświetlenia gabloty. Rada Sołecka przekazała środki na zakup potrzebnych akcesoriów i wyposażenia tejże gabloty. Wiele osób pracowało na to, by marzenie o sztandarze mogło się ziścić i wiele z nich zasiadło 10 listopada na widowni w hali sportowej ZSP Kaniów. Radni, przedstawiciele organizacji społecznych, świata sportu, kultury… zaproszono również byłe panie dyrektor szkoły w Kaniowie.

Okazja do wspomnień nadarzyła się podczas spotkania na małej sali gimnastycznej – kosztowano wspaniały tort upieczony przez cukiernię „Asteria” i oglądano prezentację filmową, czy też kroniki z dawnych lat. Chętni mogli wpisać się do wyłożonej w holu księgi pamiątkowej, która będzie przypominać o historycznej dla całego Kaniowa i gminy Bestwina chwili.

Sławomir Lewczak

Źródło: bestwina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights